Quy định chung

1.1. Các quy tắc này điều chỉnh mối quan hệ giữa Khách truy cập / Người dùng / Khách hàng và Nhà cung cấp dịch vụ

1.2. Nhà cung cấp sẽ đăng thông tin về các dịch vụ được cung cấp và các thông tin khác liên quan đến các hoạt động của Nhà cung cấp trên trang web của mình. Các thay đổi, bao gồm các thay đổi đối với thông tin về việc cung cấp các dịch vụ trên trang web và chi phí của chúng, sẽ được Nhà cung cấp đơn phương thực hiện mà không cần thông báo trước cho Người dùng. Thông tin có giá trị cho đến khi Nhà cung cấp thực hiện các thay đổi có liên quan, trừ khi Nhà cung cấp chỉ định một điều khoản khác.

1.3. Bằng cách đặt ứng dụng theo quy trình được thiết lập trên trang web, Khách hàng đồng ý hoàn toàn với điều kiện và chấp nhận các quy tắc này.

Điều khoản được sử dụng

2.1. Khách truy cập trang web là người truy cập trang web không có mục đích đặt ứng dụng.

2.2. Người dùng là khách truy cập trang web chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này và muốn đăng ký trên trang web.

2.3. Khách hàng là Người dùng đã đặt ứng dụng trên trang web.

Địa chỉ

2.5. Trang web là một trang thuộc sở hữu của Nhà cung cấp và được đặt trên internet tại địa chỉ trang web https://2wpower.com/vn/, nơi các dịch vụ được cung cấp.

2.6. Dịch vụ là các dịch vụ thông tin được cung cấp bởi Nhà cung cấp có sẵn cho một ứng dụng trên trang web.

2.7. Đơn đăng ký là yêu cầu của Khách hàng đã được hoàn thành hợp lệ về việc cung cấp dịch vụ đã chọn trên trang web.

Bảo vệ thông tin cá nhân

3.1. Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân khi gửi đơn đăng ký trên trang web, Khách hàng cho phép Nhà cung cấp xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của mình theo FZ No. 152-FZ "Trên dữ liệu cá nhân" kể từ ngày 27/07/2006 theo nhiều cách khác nhau cho các mục đích quy định trong Thỏa thuận này.

3.2. Nhà cung cấp sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng để:

  • Hoàn thành đơn đăng ký của Khách hàng trên trang web;
  • Phản hồi của khách hàng.

3.3. Thông tin cá nhân mà Nhà cung cấp yêu cầu:

  • Số điện thoại của khách hàng;
  • Địa chỉ e-mail của khách hàng.

3.4. Nhà cung cấp sẽ không tiết lộ thông tin nhận được từ Khách hàng. Tiết lộ thông tin sẽ không bị coi là vi phạm nghĩa vụ nếu nghĩa vụ tiết lộ đó được thiết lập theo các yêu cầu của luật pháp hiện hành của Liên bang Nga.

Điều khoản cuối cùng

4.1. Nhà cung cấp có quyền đơn phương thực hiện các thay đổi đối với các quy tắc này. Các thay đổi đối với các quy tắc này có hiệu lực sau khi được đăng trên trang web.

DEMO Khuyến mãi Trình cấu hình của một sòng bạc
Yêu cầu qua Telegram
Download a Casino Business Plan
A detailed business plan based on real data from the owners of the gambling business.
Tìm hiểu thêm
Download for Free
Trình cấu hình
Tạo trang web chơi game độc đáo của riêng bạn!
Tập hợp một sòng bạc
Xem trang web cờ bạc demo
Đi tới bản demo
Khuyến mãi phần mềm kết nối от Play’n Go!
Nhận giảm giá!
DEMO