Sila baca maklumat di bawah untuk mengetahui tentang terma dan syarat penggunaan.

Terma

Dengan mengakses laman sesawang ini, boleh diakses daripada 2wpower.com/my, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat Penggunaan laman sesawang ini dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab ke atas perjanjian dengan mana-mana undang-undang tempatan yang berkenaan. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, anda dilarang mengakses laman ini. Bahan-bahan yang terkandung dalam laman sesawang ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan.

Penggunaan Lesen

Kebenaran diberikan untuk memuat turun sementara satu salinan bahan di laman sesawang 2WinPower untuk tontonan sendiri,bukan komersial dan sementara sahaja.

Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hak milik, dan di bawah lesen ini anda tidak boleh:

  • mengubah suai atau menyalin bahan;
  • menggunakan bahan untuk sebarang tujuan komersial atau untuk sebarang paparan awam;
  • cuba merekayasa kembali mana-mana perisian yang terkandung di laman sesawang 2WinPower;
  • mengalih keluar sebarang hak cipta atau notasi proprietari lain daripada bahan; atau
  • memindahkan bahan kepada orang lain atau "mencerminkan" bahan pada mana-mana pelayan lain.

Ini akan membenarkan 2WinPower untuk menamatkan atas pelanggaran mana-mana sekatan ini. Selepas penamatan, hak tontonan anda juga akan ditamatkan dan anda harus memusnahkan sebarang bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada ia bercetak atau format elektronik.

Penafian

Semua bahan di laman sesawang 2WinPower disediakan "seadanya". 2WinPower tidak membuat jaminan, sama ada dinyatakan atau tersirat, oleh itu menafikan semua jaminan lain. Tambahan pula, 2WinPower tidak membuat sebarang representasi mengenai ketepatan atau kebolehpercayaan penggunaan bahan di laman sesawangnya atau sebaliknya berkaitan dengan bahan tersebut atau mana-mana laman yang dipautkan ke laman sesawang ini.

Had

2WinPower atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang akan timbul dengan penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan-bahan di laman sesawang 2WinPower, walaupun jika 2WinPower atau wakil yang diberi kuasa bagi laman sesawang ini telah dimaklumkan, secara lisan atau bertulis, tentang kemungkinan kerosakan sedemikian. Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengehadan ke atas waranti tersirat atau pengehadan liabiliti untuk kerosakan sampingan, pengehadan ini mungkin tidak terpakai kepada anda.

Semakan dan Kesilapan

Bahan-bahan yang terdapat di laman sesawang 2WinPower mungkin mengandungi kesilapan teknikal, tipografi atau fotografi. 2WinPower tidak akan menjanjikan bahawa mana-mana bahan dalam laman sesawang ini adalah tepat, lengkap atau terkini. 2WinPower boleh menukar bahan yang terkandung di laman sesawangnya pada bila-bila masa tanpa notis. 2WinPower tidak membuat sebarang komitmen untuk mengemas kini bahan.

Pautan

2WinPower belum menyemak semua laman yang dipautkan ke laman sesawangnya dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan mana-mana laman pautan tersebut. Kehadiran sebarang pautan tidak mengimplikasikan pengesahan oleh 2WinPower ke atas laman itu. Penggunaan mana-mana laman sesawang yang dipautkan adalah atas risiko pengguna sendiri.

Pengubahsuaian Syarat Penggunaan Laman

2WinPower boleh menyemak Terma Penggunaan ini untuk laman sesawangnya pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Dengan menggunakan laman sesawang ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi semasa Terma dan Syarat Penggunaan ini.

Privasi Anda

Sila baca Dasar Privasi kami.

Undang-undang yang Mentadbir

Sebarang tuntutan yang berkaitan dengan laman sesawang 2WinPower akan dikawal oleh undang-undang tanpa mengambil kira percanggahan peruntukan undang-undangnya.

DEMO Promo Konfigurator Kasino
Permintaan melalui Telegram
Muat turun Pelan Perniagaan Kasino
Pelan perniagaan terperinci berdasarkan data sebenar daripada pemilik perniagaan perjudian
Ketahui lebih lanjut
Muat turun secara Percuma
Konfigurator
Cipta tapak permainan unik anda sendiri!
Kumpul kasino
Lihat demo laman web permainan
Pergi ke demo
Promo sambungan perisian от Play’n Go!
Dapatkan diskaun!
DEMO